Clone your voice

Cloniwch eich llais

Coming soon!

Ar gael cyn bo hir!

Voice cloning is under construction, check back for the latest developments!

Mae'r offer clonio llais yn cael ei adeiladu,' dewch nôl i weld y datblygiadau diweddara!

The text to speak in your cloned voice.

Y testun i'w ynganu gyda'ch llais wedi ei glonio.

A sample of your voice.

Sampl o’ch llais

Cloned voice output.

Allbwn llais wedi clonio.

Cookies

Briwsion


We use cookies to improve your experience and enable recording your voice.

Rydym yn defnyddio briwsion i wella eich profiad a galluogi recordio eich llais

Accept & Continue Derbyn a Pharhau

Need to learn more? Privacy & Cookie Policy

Angen dysgu mwy? Preifatrwydd a Pholisi Briwsion